dnes je 10.12.2022

On-line časopis: Expert na odpadové hospodárstvo a enviro problematiku
Produkt manažér

2022.03 Úvodník


Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu - Expert na odpadové hospodárstvo a environmentalistiku – sa dočítate o základných povinnostiach pre pôvodcu – držiteľa odpadu v praxi. Ako uvádza autorka článku: Povinnosťou pôvodcu odpadu je predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti. V prípade odpadu, pri ktorom nie je možné zabrániť jeho vzniku, musí byť zhodnotený, prípadne zneškodnený takým spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie, životné prostredie a ktorý je v súlade s týmto zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.” Viac sa dočítate už v tomto čísle časopisu.

Staré vozidlá sa stávajú čoraz väčšou záťažou pre obce, ktoré sa musia postarať o ich odstránenie. Jedná sa najmä o odvoz starých vozidiel na určené parkovisko, ktoré musí byť v súlade s platnou legislatívou. Ako to má obec zabezpečiť v zmysle účinných právnych predpisov? Ing. Juraj Poništ, PhD. vysvetľuje ako má obec konkrétne postupovať.

Akú environmentálnu záťaž predstavujú polychlórované bifenyly (PCB)? Autor článku poukazuje na závažné skutočnosti, ktoré PCB spôsobujú. Je vedecky dokázané, že PCB látky vo vyšších koncentráciách negatívne vplývajú na dýchacie cesty, očné spojivky, môžu meniť metabolizmus cudzorodých látok v ľudskom organizme, spôsobujú zníženie imunity, môžu byť príčinou genetických porúch a majú vplyv aj na reprodukčný proces.

Odporúčame prečítať si i praktické riešenia príkladov z praxe:

 • - Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v roku 2022.
 • - Elektroodpad z domácnosti v roku 2022.
 • - Povinnosť obchodníka oznámiť informácie o nakladaní s odpadom pre pôvodcu odpadu v roku 2022.

S prianím príjemného čítania


Ing. Nadežda Fuksová

odborná redaktorka

Zákon o odpadoch s účinnosťou od 30. 6. 2022 na stiahnutie TU

(Dokument je dostupný po prihlásení)

Práve si prezeráte časopis Expert na odpadové hospodárstvo a environmentalistiku. Odborný štvrťročník, ktorý  prináša vždy zaujímavé a aktuálne odborné články, praktické príklady a riešenia z každodennej praxe. Vďaka vášmu newslettru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú. 

Čo nájdete v našom štvrťročníku:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti environmentalistiky a odpadového hospodárstva
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z ministerstiev a praxe,
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom získate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2022,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2022 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.
Ing. Mária Hrmová
Ing. Mária Hrmová

Má 12 ročnú prax v oblasti odpadového hospodárstva.  Pomáhať firmám v nakladaní s odpadmi počas jej pôsobenia v rôznych spoločnostiach jej učarovalo natoľko, že som sa rozhodla v tejto oblasti založiť vlastné podnikanie. Podstata jej podnikania spočíva v poskytnutí komplexného zabezpečenia riešení pre firmy v oblasti životného prostredia-odpady ,voda ,ovzdušie . Dokáže zabezpečiť analýzu súčasného stavu nakladania s odpadom u zákazníka a poskytnúť mu komplexný balík služieb. Považuje sa za spoľahlivú a zodpovednú osobnosť.  Roky sa venuje poskytovaniu poradenstva na Slovensku v službách a legislatíve v odpadovom hospodárstve.

Ing. Peter Gallovič
Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník, vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov i ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Ďalší autori, ktorí spolupracujú na tvorbe časopisu:

 • Ing. Juraj Poništ
 • Ing. Matej Šiculiak
 
OBSAH
VESTNÍKY MINISTERSTIEV