dnes je 10.12.2022

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v roku 2022Garancia

30.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovedeGarancia

30.9.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkGarancia

30.9.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektroodpad z domácnosti v roku 2022Garancia

30.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Polychlórované bifenyly (PCB) ako environmentálna záťažGarancia

30.9.2022, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyGarancia

30.9.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako má obec nakladať s dlhodobo odstavenými vozidlami v roku 2022Garancia

30.9.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné povinnosti pre pôvodcu -držiteľa odpadu v praxiGarancia

30.9.2022, Ing.Mária Hrmová EnviroConsulting, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaradenie psích exkrementov do katalógového čísla v roku 2022Archív

15.6.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovedeArchív

15.6.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nezákonné umiestnenie nebezpečného odpadu (azbest) v roku 2022Archív

15.6.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zhodnocovanie odpadov z plastov v roku 2022Archív

15.6.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Platenie recyklačných poplatkov / eko výrobky z papiera a plastovGarancia

28.3.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zálohované obaly aplikované v praxi od 1. 1. 2022Garancia

28.3.2022, Ing. Mária Hrmová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Registrácia čistiarne odpadových vôd podľa § 98Garancia

28.3.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povolenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmiGarancia

28.3.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mikroplasty ako odpad v životnom prostredíGarancia

28.3.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ciele a opatrenia nového nariadenia EÚ o preprave odpaduGarancia

9.12.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cezhraničná preprava odpadov do štátu EÚGarancia

9.12.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer