dnes je 8.12.2023

Odpady z ťažobného priemyslu v roku 2023Garancia

14.9.2023, Ing. Peter Gallovič , Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava odpadov v roku 2024Garancia

13.9.2023, Ing. Peter Šimurka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problémy firiem s priemyselným odpadomGarancia

12.9.2023, Ing. Mária Hrmová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Samosprávy a problémy zberu kuchynského odpaduGarancia

8.9.2023, Ing. Mária Hrmová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné povinnosti pre obce v odpadovom hospodárstve 2023Archív

16.6.2023, Ing. Mária Hrmová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné povinnosti pre firmy v odpadovom hospodárstve 2023Archív

15.6.2023, Ing. Mária Hrmová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výber zberovej spoločnosti z hľadiska zákona o odpadoch v roku 2023Archív

28.3.2023, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Legislatívna úprava starých vozidiel a autovrakov z pohľadu samosprávyArchív

24.3.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidenčný list odpadov od 1.1. 2024Archív

23.3.2023, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

22.3.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyArchív

22.3.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovedeArchív

22.3.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

12.12.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosť školy mať vypracovanú smernicu o likvidácii nebezpečného odpaduArchív

12.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odber podzemných vôd z pohľadu vodného zákona (zákon č. 364/2004 Z.z.)Archív

12.12.2022, Ing. Juraj Poništ PhD. , Zdroj: Verlag Dashöfer

Lis na kartóny ako malé zariadenie na zhodnocovanie odpadovArchív

12.12.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovedeArchív

12.12.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyArchív

12.12.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyArchív

30.9.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné povinnosti pre pôvodcu -držiteľa odpadu v praxiArchív

30.9.2022, Ing.Mária Hrmová EnviroConsulting, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovedeArchív

30.9.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako má obec nakladať s dlhodobo odstavenými vozidlami v roku 2022Archív

30.9.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Polychlórované bifenyly (PCB) ako environmentálna záťažArchív

30.9.2022, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v roku 2022Archív

30.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

30.9.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektroodpad z domácnosti v roku 2022Archív

30.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovedeArchív

15.6.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaradenie psích exkrementov do katalógového čísla v roku 2022Archív

15.6.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nezákonné umiestnenie nebezpečného odpadu (azbest) v roku 2022Archív

15.6.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zhodnocovanie odpadov z plastov v roku 2022Archív

15.6.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zálohované obaly aplikované v praxi od 1. 1. 2022Archív

28.3.2022, Ing. Mária Hrmová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povolenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmiArchív

28.3.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Platenie recyklačných poplatkov / eko výrobky z papiera a plastovArchív

28.3.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer