dnes je 8.12.2023

Odpady z ťažobného priemyslu v roku 2023Garancia

14.9.2023, Ing. Peter Gallovič , Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava odpadov v roku 2024Garancia

13.9.2023, Ing. Peter Šimurka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výber zberovej spoločnosti z hľadiska zákona o odpadoch v roku 2023Archív

28.3.2023, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosť školy mať vypracovanú smernicu o likvidácii nebezpečného odpaduArchív

12.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odber podzemných vôd z pohľadu vodného zákona (zákon č. 364/2004 Z.z.)Archív

12.12.2022, Ing. Juraj Poništ PhD. , Zdroj: Verlag Dashöfer

Lis na kartóny ako malé zariadenie na zhodnocovanie odpadovArchív

12.12.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povolenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmiArchív

28.3.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Platenie recyklačných poplatkov / eko výrobky z papiera a plastovArchív

28.3.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Registrácia čistiarne odpadových vôd podľa § 98Archív

28.3.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako separovať odpad vo výrobnej spoločnosti?Archív

9.12.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako požiadať o zmenu registrácie podľa § 98 zákona o odpadoch?Archív

9.12.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cezhraničná preprava odpadov do štátu EÚArchív

9.12.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Revízia povolení na odber podzemnej vody v roku 2021Archív

27.9.2021, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zodpovednosť za odpad z bufetov a prevádzok so stravovanímArchív

24.9.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zber odpadu a oznamovacia povinnosť školy voči obciArchív

24.9.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nakladanie so vzniknutými odpadovými olejmiArchív

24.9.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmienky kosenia verejných priestranstiev obceArchív

24.9.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Havarijný plán pri mimoriadnom znečistení vôd v roku 2021Archív

22.6.2021, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstránenie azbestovej krytiny zákonným spôsobomArchív

22.6.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Riadenie odpadov v administratívnej firmeArchív

22.6.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer